Contact US

24. недела бременост

Бебето секој ден станува се поголемо. Сите негови движења и постапки се главно подготовка за периодот по раѓањето. Во оваа фаза од бременоста, сите основни органи на бебето се веќе развиени и сега тие созреваат и растат. Вие сте во 24-та недела од бременоста.