Contact US

Бременост по 40 година

Бременоста по 40-та година стана растечки тренд. И додека на жените сè уште најчесто им се советува да раѓаат до 35-годишна возраст, статистичките податоци се повеќе го потврдуваат спротивното.