Contact US

Trudnoća posle 40 godine

Trudnoća posle 40. godine je postala rastući trend. I dok se ženama i dalje najčešće savetuje da rađaju do 35. godine, statistički podaci sve više potvrđuju suprotno.