Contact US
Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Sadržaj koji 4UPharma objavljuje na ovom web-sajtu nema pravnu obavezu davanja profesionalnih zdravstvenih saveta, ili bilo kojih drugih.

Sadržaj na ovom web-sajtu isključivo je edukativnog karaktera. Sadržaj nije namenjen kao medicinski ili zdravstveni savet, niti se treba koristiti u svrhu postavljanja dijagnoze ili terapije za bilo koji problem.

Takođe, nije zamena za profesionalni savet kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Savetujemo da uvek potrežite pomoć stručnog lica kada je u pitanju bilo kakvo zdravstveno stanje, kao i pre započinjanja bilo kakve terapije.