Contact US

O nama
4U Pharma GMBG grupa

4U Pharma GMBH je švajcarska kompanija, posvećena težnji da najkvalitetnije proizvode učini dostupnim i prilagodi ih potrebama porodice i dece.

Naši proizvodi su premium proizvodi u svojoj kategoriji, odlikuje ih visok kvalitet i potpuno su bezbedni za primenu kod naših najmlađih i najosetljivijih korisnika – novorođenčadi i odojčadi!

U svim državama u kojima poslujemo kredibilan smo partner nacionalnih udruženja pedijatara i udruženja neonatologa. Zajedno sarađujemo na projektima sa jednim ciljem – da obezbedimo dobrobit za našu decu.

Prepoznati smo kao partner od poverenja, pa su 4U Pharma proizvodi u svim zemljama preporučeni od strane udruženja i relevantnih državnih institucija, kao što je i Ministarstvo zdravlja. Naši proizvodi su u mnogim državama deo nacionalnih preporuka udruženja neonatologa, pedijatara, ministarstava zdravlja kao i različitih ekspertskih grupa.

 

O nama

Poslovanje

Naša glavna kancelarija se nalazi se u Švajcarskoj. Ona je odgovorna za finansijske investicije, tehnički, tehnološki i medicinski razvoj proizvoda, kao i za kontrolu finansijskog poslovanja kompanije.

Proizvodi 4U Pharma su registrovani i prodaju se u 12 zemalja Evrope.

Na određenim tržištima imamo registrovana predstavništva, koja su u vlasništvu švajcarske kompanije, dok na drugim poslujemo preko svojih partnera (distributera). Na svim tržištima zaposleni su 4U Pharma predstavnici.

Poslovanje

Kvalitet i proizvodni pogoni

4U Pharma je svesna koliko su osetljivi korisnici njenih proizvoda u najranijem životnom dobu i zbog toga ne pravi nikakve kompromise kada je u pitanju kvalitet sirovina koje koristi.

Mi poštujemo zakonom propisane posebne, rigidnije zahteve koji se odnose na kvalitet proizvoda za novorođenčad. Kvalitet naših proizvoda potvrđen je sertifikatom kvaliteta akreditovane labaratorije iz EU, kao i dodatnih kontrola nacionalnih labaratorija u zemljama u kojima poslujemo.

Sertifikat kvaliteta prati svaku seriju proizvoda prilikom uvoza u zemlju za koju je namenjen.

Proizvodni pogoni posluju po najvišim standardima kvaliteta koje propisuje Evropska unija i shodno tome podležu kontroli svih ulaznih materijala i sirovina, procesnoj kontroli u toku proizvodnje, kao i kontroli gotovog proizvoda.

Proizvodnja se odvija u pogonima koji su registrovani i sertifikovani u skladu sa svim standardima propisanim od strane Evropske unije. Sertifikati se dostavljaju nadležnim institucijama bez kojih registracija i uvoz nisu mogući u bilo kojoj zemlji.

Naši proizvodni pogoni se nalaze u zemljama Evropske unije. Takođe, po jedan proizvodni pogon se nalazi u Izraelu i u Južnoj Koreji.

Naša ideologija

Naša ideologija

Naš cilj je da kreiramo i ponudimo najkvalitetnije prirodne proizvode za decu i porodice, koristeći dostignuća i znanje medicinske i herbalne nauke.

Tokom procesa kreiranja i razvoja proizvoda sarađujemo sa priznatim svetskih naučnicima i koristimo napredne i inovativne tehnologije i sastojke najvišeg kvaliteta. Proizvode testiramo u svakoj fazi kroz kliničke studije, kako bismo potvrdili efikasnost u prevenciji i lečenju oboljenja.

Priroda i odgoj je ono čemu je 4U Pharma posvećena.

Mi iskreno verujemo da sve što nam je potrebno, kao hrana ili kao lek, raste ili se može pronaći u prirodi.

Želimo da naši korisnici shvate fantastičan potencijal prirode u službi medicine i zdravih navika u ishrani kao preduslova zdravog života. Naša misija je da podstičemo saradnju svih relevantnih učesnika koji utiču na razvoj dece – roditelja, porodice, prijatelja, doktora, zdravstvenih stručnjaka, pedagoga… 

4U Pharma razume značaj razvoja fizičkih, socijalnih, kognitivnih i emocionalnih veština u najranijem detinjstvu, kao preduslova za kvalitetan život u odraslom dobu.

Naša ambicija je da inspirišemo pojedince i društvo da kreiraju okruženje koje ima pozitivan uticaj na razvoj dece.

Mi postojimo da bismo gradili temelje u detinjstvu kao preduslov za sreću u odraslom dobu.

4U Pharma veruje da zajednička ljubav, briga, vera i znanje cele zajednice pozitivno utiču na zdrav razvoj i sreću deteta.

Delimo ideju Nelsona Mandele kroz ovu misao:

“Edukacija je najmoćnije oružje koje možemo koristiti da promenimo svet na bolje.”

4U Pharma donira 10% godišnjeg profita od zvaničnog prijavljenog bilansa kompanije (bilans se podnosi nacionalnim finansijskim institucijama) društveno vrednim projektima čiji je cilj edukacija u različitim oblastima delovanja.

Iskreno verujemo da edukacijom ljude možemo učiniti srećnim, zdravim i zadovoljnim, da im možemo usaditi pozitivan pristup životu, a život ispuniti svrhom i smislom. 

Proces konkurisanja za korišćenje sredstava iz fondova je lak:

  • Svaka osoba, pravni subjekt ili NVO, unutar ili izvan kompanije, može aplicirati za društveno vredne fondove.
  • Projekat mora biti izveden na nacionalnom nivou i mora posedovati edukativnu svrhu za širu javnost.
  • Potrebe i svrsishodnost projekta moraju biti jasno izloženi.
  • Sadržaj projekta, uslovi i traženi fondovi podnose se u slobodnoj formi. 

Datumi za konkurisanje:

  • Od 1. do 15. novembra se dostavljaju projekti za sledeću godinu
  • Email adresa za dostavu projekta: office@4youpharma.com
  • Projekti se evaluiraju od strane 4U Pharm borda direktora, a odluka se donosi do 28. februara.
  • Finansijski fondovi se odobravaju za korišćenje do 15. marta. 

Prijavite se

Hvala, Vaša prijava je uspešno poslata.