Contact US
Pravila korištenja

Pravila korištenja

Sadržaj koji 4UPharma objavljuje na ovoj web stranici nema pravnu obvezu pružanja profesionalnih zdravstvenih savjeta ili bilo kojih drugih.

Sadržaj na ovoj web stranici je isključivo edukativnog karaktera. Sadržaj nije namijenjen kao medicinski ili zdravstveni savjet niti se smije koristiti u svrhu postavljanja dijagnoze ili terapije za bilo koji problem. Također, nije zamjena za stručne savjete kvalificiranog zdravstvenog djelatnika.

Savjetujemo Vam da uvijek potražite pomoć profesionalnog zdravstvenog djelatnika kada je u pitanju bilo koje zdravstveno stanje, kao i prije početka bilo koje terapije.