Contact US
Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Sadržaj koji 4U Pharma objavljuje na ovom veb-sajtu nema pravnu obavezu davanja profesionalnih zdravstvenih savjeta ili bilo kojih drugih.

Sadržaj na ovom veb-sajtu isključivo je edukativnog karaktera. Sadržaj nije namijenjen kao medicinski ili zdravstveni savjet, niti se treba koristiti u svrhu postavljanja dijagnoze ili terapije za bilo koji problem.

Također, nije zamjena za profesionalni savjet kvalifikovanog zdravstvenog radnika. Savjetujemo da uvijek potražite pomoć stručnog lica kada je u pitanju bilo kakvo zdravstveno stanje, kao i prije započinjanja bilo kakve terapije.