Contact US

4U Pharma GMBG grupa

4U Pharma GMBH je švicarska kompanija, posvećena težnji da najkvalitetnije proizvode učini dostupnim i prilagodi ih potrebama porodice i djece.

Naši proizvodi su premium proizvodi u svojoj kategoriji, odlikuje ih visok kvalitet i potpuno su bezbjedni za primjenu kod naših najmlađih i najosjetljivijih korisnika – novorođenčadi i dojenčadi!

U svim državama u kojima poslujemo kredibilan smo partner nacionalnih udruženja pedijatara i udruženja neonatologa. Zajedno sarađujemo na projektima sa jednim ciljem – da obezbijedimo dobrobit za našu djecu.

Prepoznati smo kao partner od povjerenja, pa su 4U Pharma proizvodi u svim zemljama preporučeni od strane udruženja i relevantnih državnih institucija, kao što je i Ministarstvo zdravlja. Naši proizvodi su u mnogim državama dio nacionalnih preporuka udruženja neonatologa, pedijatara, ministarstava zdravlja kao i različitih ekspertskih grupa.

O nama

Poslovanje

Naša glavna kancelarija se nalazi u Švicarskoj. Ona je odgovorna za finansijske investicije, tehnički, tehnološki i medicinski razvoj proizvoda, kao i za kontrolu finansijskog poslovanja kompanije.

Proizvodi 4U Pharma su registrovani i prodaju se u 12 zemalja Evrope.

Na određenim tržištima imamo registrovana predstavništva, koja su u vlasništvu švicarske kompanije, dok na drugim poslujemo preko svojih partnera (distributera). Na svim tržištima zaposleni su 4U Pharma predstavnici.

Poslovanje

Kvalitet i proizvodni pogoni

4U Pharma je svjesna koliko su osjetljivi korisnici njenih proizvoda u najranijem životnom dobu i zbog toga ne pravi nikakve kompromise kada je u pitanju kvalitet sirovina koje koristi.

Mi poštujemo zakonom propisane posebne, rigidnije zahtjeve koji se odnose na kvalitet proizvoda za novorođenčad. Kvalitet naših proizvoda potvrđen je certifikatom kvaliteta akreditovane labaratorije iz EU, kao i dodatnim kontrolama nacionalnih labaratorija u zemljama u kojima poslujemo. 
Certifikat kvaliteta prati svaku seriju proizvoda prilikom uvoza u zemlju za koju je namijenjen.

Proizvodni pogoni posluju po najvišim standardima kvaliteta koje propisuje Evropska unija i shodno tome podliježu kontroli svih ulaznih materijala i sirovina, procesnoj kontroli u toku proizvodnje, kao i kontroli gotovog proizvoda.

Proizvodnja se odvija u pogonima koji su registrovani i certifikovani u skladu sa svim standardima propisanim od strane Evropske unije. Certifikati se dostavljaju nadležnim institucijama bez kojih registracija i uvoz nisu mogući u bilo kojoj zemlji.

Naši proizvodni pogoni se nalaze u zemljama Evropske unije. Također, po jedan proizvodni pogon se nalazi u Izraelu i u Južnoj Koreji.

Naša ideologija

Naša ideologija

Naš cilj je da kreiramo i ponudimo najkvalitetnije prirodne proizvode za djecu i porodice, koristeći dostignuća i znanje medicinske i herbalne nauke.

Tokom procesa kreiranja i razvoja proizvoda sarađujemo sa priznatim svjetskim naučnicima i koristimo napredne i inovativne tehnologije i sastojke najvišeg kvaliteta. Proizvode testiramo u svakoj fazi kroz kliničke studije, kako bismo potvrdili efikasnost u prevenciji i liječenju oboljenja.

Priroda i odgoj je ono čemu je 4U Pharma posvećena.

Mi iskreno vjerujemo da sve što nam je potrebno, kao hrana ili kao lijek, raste ili se može pronaći u prirodi.

Želimo da naši korisnici shvate fantastičan potencijal prirode u službi medicine i zdravih navika u ishrani kao preduslova zdravog života. Naša misija je da podstičemo saradnju svih relevantnih učesnika koji utiču na razvoj djece – roditelja, porodice, prijatelja, doktora, zdravstvenih stručnjaka, pedagoga… 

4U Pharma razumije značaj razvoja fizičkih, socijalnih, kognitivnih i emocionalnih vještina u najranijem djetinjstvu,  kao preduslova za kvalitetan život u odraslom dobu.

Naša ambicija je da inspirišemo pojedince i društvo da kreiraju okruženje koje ima pozitivan uticaj na razvoj djece.

Mi postojimo da bismo gradili temelje u djetinjstvu, kao preduslov za sreću u odraslom dobu.

4U Pharma vjeruje da zajednička ljubav, briga, vjera i znanje cijele zajednice pozitivno utiču na zdrav razvoj i sreću djeteta. 

Dijelimo ideju Nelsona Mandele kroz ovu misao:

“Edukacija je najmoćnije oružje koje možemo koristiti da promijenimo svijet na bolje.”

4U Pharma donira 10% godišnjeg profita od zvaničnog prijavljenog bilansa kompanije (bilans se podnosi nacionalnim finansijskim institucijama) društveno vrijednim projektima čiji je cilj edukacija u različitim oblastima djelovanja.

Iskreno vjerujemo da edukacijom možemo ljude učiniti sretnim, zdravim i zadovoljnim, da im možemo usaditi pozitivan pristup životu, a život ispuniti svrhom i smislom. 

Proces konkurisanja za korišćenje sredstava iz fondova je lak:

  • Svaka osoba, pravni subjekt ili NVO, unutar ili izvan kompanije, može aplicirati za društveno vrijedne fondove.
  • Projekat mora biti izveden na nacionalnom nivou i mora posjedovati edukativnu svrhu za širu javnost.
  • Potrebe i svrsishodnost projekta moraju biti jasno izloženi.
  • Sadržaj projekta, uslovi i traženi fondovi podnose se u slobodnoj formi. 

Datumi za konkurisanje:

  • Od 1. do 15. novembra se dostavljaju projekti za sljedeću godinu.
  • Email adresa za dostavu projekta: office@4youpharma.com
  • Projekti se evaluiraju od strane 4U Pharma borda direktora, a odluka se donosi do 28. februara.
  • Finansijski fondovi se odobravaju za korištenje do 15. marta. 

Prijavite se

Hvala, Vaša prijava je uspešno poslata.