Contact US

Pregnatol Active Folate + Vit B12 for you!

  • Info
  • Sastav
  • Primjena
  • Testimonijali
  • Kliničke studije
  • Česta pitanja

Pregnatol Active Folate + Vit B12 sadrži folat i vitamin B12 u prirodnim oblicima, koji su aktivni i sigurno se u potpunosti iskorištavaju u organizmu. Namijenjen je ženama koje se pripremaju i žele da ostanu u drugom stanju, kao i trudnicama. Primjena se preporučuje u periodu prije planirane trudnoće i tokom cijele trudnoće. 

Vitamini B9 (folat) i B12 imaju ulogu u ćelijskoj diobi i doprinose normalnoj psihološkoj funkciji, normalnom metabolizmu homocisteina, smanjenju umora i iscrpljenosti i normalnoj funkciji imunog sistema. U saradnji sa vitaminom B12, koenzim folata omogućava pretvaranje spomenute aminokiseline homocisteina u metionin. 

Folati doprinose normalnoj sintezi amino kiselina, rastu tkiva majke tokom trudnoće i normalnom formiranju krvi. Nizak nivo folata je faktor rizika za nastanak oštećenja neuralne cijevi kod fetusa. Koristan efekat se postiže unosom od najmanje 400 µg tokom najmanje jednog mjeseca prije i tri mjeseca nakon začeća. 

Pregnatol Active Folate + Vit B12 for you! sadrži folat u aktivnom obliku pod zaštićenim nazivom QUATREFOLIC®. Quatrefolic® je folat – glukozaminska so folne kiseline, u prirodnom obliku. Po strukturi predstavlja aktivni oblik folne kiseline – nisu neophodni enzimi u organizmu za njegovu aktivaciju i iskorištavanje. Upravo u obliku soli folati se prirodno nalaze u namirnicama (zelenom povrću). Dodatno, glukozaminske soli se prirodno nalaze i u našem organizmu. 

 

Izrazi folna kiselina i folati često se koriste naizmjenično za vitamin B9. On pripada vitaminima B kompleksa, rastvorljiv je u vodi i neophodan za održavanje ćelijskih funkcija i zdravlja, a posebno je važan u pripremi za trudnoću i tokom trudnoće. 

Suštinska razlika između folata i folne kiseline je što je folat u prirodnom obliku, a folna kiselina je hemijski sintetisana. Hemijski sintetisani oblik – folnu kiselinu naš organizam ne može da iskoristi u tom obliku. Ona se mora aktivirati putem enzima u organizmu kroz četiri koraka. Ispitivanja su pokazala i potvrdila da 30 do 50% žena (u zavisnosti od zemlje) uopšte ne može da aktivira i iskoristi unijetu folnu kiselinu, jer genetski one nemaju enzim koji treba da je aktivira. Kod ovih žena sva unijeta folna kiselina ostaje da slobodno cirkuliše u krvi, potencijalno izazivajući neželjene efekte i za mamu i za bebu. Folat, u prirodnom, aktivnom obliku sa sigurnošću se potpuno apsorbuje i iskorištava! 

U proizvodu Pregnatol Active Folate + vit B12 nalaze se dva prirodna, aktivna oblika vitamina B12 – metilkobalamin i adenozilkobalamin. Oni se prirodno nalaze u organizmu. Metilkobalamin – djeluje u ćeliji, a adenozilkobalamin se nalazi u svim tkivima i 20% u krvi. Ima važnu ulogu u produkciji energije, doprinosi normalnoj funkciji nervnog sistema i normalnom metabolizmu aminokiseline homocisteina. Ovo su aktivni oblici i zato ih organizam odmah i potpuno koristi bez ikakvog štetnog oslobađanja molekula.

Inače, najčešći oblik vitamina B12 u vitaminskim proizvodima je cijanokobalamin. To je hemijski sintetisan oblik vitamina B12, dok su ostala tri oblika prirodna i nalaze se u hrani i u organizmu. Hemijski sintetisan cijanokobalamin u organizmu se ne može iskoristiti u tom obliku, već mora da se aktivira putem enzima. Prilikom njegove aktivacije oslobađa se molekul cijanida, koji je štetan.

Period pripreme za trudnoću, kao i sama trudnoća je vrijeme značajno za ženu kao buduću majku. To je vrijeme kada žena treba da dobije i prigrli sve što je najbolje za nju. Vrijeme njege, zdravlja i opuštenosti. Tvoje je vrijeme! 

Quatrefolic

Quatrefolic

QUATREFOLIC je so folne kiseline, a to je oblik u kojem se ona i prirodno nalazi u namirnicama. Izuzetno značajnu ulogu ima u organizmu tokom trudnoće.  

Vitamin B12

Vitamin B12

Dva oblika vitamina B12 – metilkobalamin i adenozilkobalamin. Organizam ih odmah koristi bez ikakvog štetnog oslobađanja u organizmu. 

ŽELIM TRUDNOĆU

ŽELIM TRUDNOĆU

1 kapsula dnevno, 12 nedjelja prije planirane trudnoće.   

TRUDNA SAM 

TRUDNA SAM 

1 kapsula dnevno, tokom cijele trudnoće.  

Katarina K. 

Počela sam da koristim Pregnatol Active folate + B12 već kada sam planirala trudnoću. Bez problema sam zatrudnjela i bila sam spokojna, jer sam znala da sam na vrijeme pila aktivni folat za koji sam čula da je jako važan za zdrav razvoj moje bebe.

Katarina K. 
Milica G. 

Koristila sam u prva dva trimestra Pregnatol Active folate + B12 i Pregnatol DHA. Ulaskom u treći trimestar pila sam Pregnatol Multi i Pregnatol DHA i prije tri mjeseca rodila dvije zdrave i vesele djevojčice.  

Milica G. 
Pregnatol Active Folate + Vit B12 for you! - Klinicke studije

Unos folata tokom trudnoće je neophodan za adekvatan razvoj fetusa i placente i za dugotrajno zdravlje pojedinca. Njegov nedostatak može izazvati fetalne patologije, uključujući bolest neuralne cijevi. 

Stvarna strategija koju su usvojile evropske zemlje (uključujući Italiju) sugeriše da žene uzimaju 0,4 mg folne kiseline prije začeća.  

Nedostatak vitamina B12 u trudnoći je preovlađujući i povezan je i sa manjom porođajnom težinom (porođajna težina <2500 g) i prijevremenim porođajem (dužina gestacije < 37 nedjelje). 

Nizak status folata kod majke tokom trudnoće i dojenja ostaje značajan uzrok morbiditeta majki u nekim zajednicama. Status folne kiseline novorođenčeta ima tendenciju da bude zaštićen na račun zaliha majke. Ipak, sve je više dokaza da neadekvatan status folata kod majke tokom trudnoće može dovesti do niske tjelesne težine novorođenčeta, čime se stvara rizik od razvojnih i dugoročnih negativnih zdravstvenih ishoda.  

Pregnatol Active Folate + Vit B12 for you! - Klinicke studije

Primjena se preporučuje 12 nedjelja prije planirane trudnoće i tokom cijele trudnoće. Namijenjen je ženama koje se pripremaju i žele da ostanu u drugom stanju, kao i trudnicama tokom trudnoće.  

Folat i folna kiselina su u suštini isto. Razlika je u obliku. Folat je oblik soli, u kome se ona prirodno nalazi u hrani, a folna kiselina je hemijski, sintetski oblik. 

Folna kiselina, kao sintetski oblik, se slabije apsorbuje i iskorištava u organizmu, a kako je dokazano, neke žene ne mogu da je iskoriste uopšte. Razlog tome je što one nemaju enzim koji bi je aktivirao. Zbog toga, kod 30–50 % žena uopšte ni ne dolazi do aktiviranja i iskorištavanja folne kiseline u organizmu. Folna kiselina koja se unese u organizam ostaje da slobodno cirkuliše u krvi, potencijalno izazivajući neželjene efekte i za mamu i za bebu. 

Zato je najbolje primjeniti je u obliku u kome se ona prirodno nalazi u namirnicama, odnosno kao aktivni folat. 

Vitamin B12 ima izuzetno značajnu ulogu za normalnu funkciju nervnog sistema. Uključen je u formiranje crvenih krvnih zrnaca, koja se ne mogu pravilno stvarati i umnožavati bez vitamina B12. Vitamin B12 doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma, kao i normalnom metabolizmu homocisteina.