Contact US

Babytol D3 for you!

  • Info
  • Sastav
  • Primjena
  • Testimonijali
  • Kliničke studije
  • Česta pitanja

Babytol D3 for you! kapsule predstavljaju dodatni izvor vitamina D3. Namjenjene su za primjenu kod dojenčadi i djece. Vitamin D3 je veoma važan vitamin, koji ima jednu od presudnih uloga kada je u pitanju rast i razvoj kostiju kod djece. Njegova uloga u apsorpciji kalcijuma i fosfora, minerala koji imaju koštano-gradivnu funkciju, je jedna od značajnijih. Zbog toga se njegova primjena kao dodatka ishrani preporučuje od najranijeg perioda nakon rođenja.

Prirodna je sposobnost ljudske kože da može da proizvodi vitamin D kada je izložena sunčevim zracima. Tačnije, pod uticajem sunčevih zraka, neaktivan oblik vitamina D, prelazi u aktivan oblik – vitamin D3. Ovo je sigurno jedna od najzanimljivijih činjenica u vezi sa vitaminom D. Odatle i potiče njegov popularni naziv - vitamin sunca. Međutim, na taj način se ne može uvijek obezbijediti dovoljna količina vitamina D, naročito kod beba i male djece. Usljed štetnosti sunčevih zraka tokom ljeta, te slabijem izlaganju djece suncu i primjeni krema sa zaštitnim faktorima, djeca ne dobijaju dovoljno vitamina na ovaj način. Takođe, ni tokom zimskog perioda se ne može dobiti dovoljno vitamina D na ovaj način, jer nema mnogo sunčanih dana.  

Vitamin D3 pomaže apsorpciju važnih koštano-gradivnih minerala – kalcijuma i fosfora iz digestivnog trakta i time omogućava normalan razvoj i rast kostiju. Zbog toga je vitamin D značajan i za održavanje normalnih zuba.

Ova uloga vitamina D je otkrivena i detaljno istražena tek tokom posljednjih nekoliko decenija.

Evropsko udurženje pedijatara, gastroenterologa, hepatologa i nutricionista preporučuje primjenu vitamina D3 u dozi od 400 IJ od rođenja do kraja prve godine. Nacionalna udurženja pedijatara, kao i vodiči za novorođenčad usklađena su sa tom preporukom. Preporučuje se 400 IJ vitamina D3 dnevno, od 8. dana nakon rođenja, pa sve do kraja prve godine. Nakon navršene prve godine, pedijatri preporučuju primjenu vitamina D3 u dozi od 400 IJ dnevno u zimskim mjesecima (od oktobra do marta). 

Vitamin D3 se naziva i “vitamin sunca”

Vitamin D3 se naziva i “vitamin sunca”

Pomaže apsorpciju važnih koštano-gradivnih minerala – kalcijuma i fosfora iz digestivnog trakta i time omogućava normalan razvoj i rast zuba i kostiju.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje

Vitamin D je rastvoren u maslinovom ulju bez alergena, pa je time omogućena bolja apsorpcija i iskoristivost ovog vitamina u organizmu. 

Najjednostavniji način primjene – twist off kapsula  

Najjednostavniji način primjene – twist off kapsula  

Jednostavno okrenite, povucite i uklonite gornji dio kapsule, a sadržaj istisnite direktno u bebina usta.

Od 8. dana života, svakodnevno, do navršenih godinu dana

Od 8. dana života, svakodnevno, do navršenih godinu dana

Obavezna suplementacija prema svim Evropskim i nacionalnim preporukama primjenjuje se od 8. dana života, svakodnevno, do navršenih godinu dana.  

Milica J.  

Babytol D3 sada koristi naša beba, za pravilan rast i razvoj. Također ga je koristila i naša starija kćerka. Hvala vam! 

Milica J.  
Miloš R. 

Pažljivo smo birali kojeg proizvođača vitamina D3 ćemo izabrati za našu bebu. Izabrali smo Babytol D3 i nismo se pokajali. Sada koristimo i druge vaše proizvode. Svaka čast na kvalitetu! 

Miloš R. 
Babytol D3 for you! - Klinicke studije

Izbjegavanje ozbiljnog nedostatka vitamina D poboljšava imunološko zdravlje i smanjuje podložnost autoimunim bolestima.

Djeci mlađoj od 12 mjeseci potrebno je 400 IU vitamina D svakog dana. Djeci od 12 do 24 mjeseca potrebno je 600 IU vitamina D svakog dana.

Preporučuje da sva dojenčad i djeca, uključujući adolescente, imaju minimalni dnevni unos od 400 IU vitamina D počevši ubrzo nakon rođenja. 

Babytol D3 for you! - Klinicke studije

Vitamin D3 se primjenjuje od 8.dana života, u skladu sa evropskim i nacionalnim preporukama pedijatara, za zdrav razvoj kostiju kod djece u dozi od 400 IJ dnevno.

Vitamin D je važan za normalnu apsorpciju i iskorištenje kalcijuma i fosfora.

Preporučena doza vitamina D3 za svu novorođenčad je 400 IJ i primjenjuje se obavezno od druge nedjelje do navršenih godinu dana. Ova preporučena doza se nalazi u jednoj twist–off kapsuli proizvoda Babytol D3. 

Obavezna suplementacija prema svim evropskim i nacionalnim preporukama primjenjuje se od 8. dana života, svakodnevno, do navršenih godinu dana. Nakon godinu dana savjetuje se suplementacija u dozi od 400 IJ dnevno, u zimskim mjesecima (od oktobra do marta).

Vitamin D3 je rastvoren u maslinovom ulju bez alergena, koje omogućava bolju apsorpciju i iskoristljivost. Vitamin D3 je liposolubilan i rastvara se u ulju, pa je apsorpcija i iskoristljivost mnogo bolja.