Contact US

Црн бозел и неговото дејство на вирусите

Како што покажаа студиите во последните неколку години, екстрактот од овошје од бозел има неверојатна ефикасност против вирусите.