Contact US

Производ со пробиотик за патување

Малите деца се многу чувствителни и особено склони на патничка дијареа, бидејќи сè уште немаат целосно развиен имунитет, па нивниот стомак обично реагира кога ќе се најдат во различни климатски и/или санитарни услови.