Contact US

Šta je faringitis i kako se liječi?

Faringitis je veoma često oboljenje kod djece, naročito kod mališana predškolskog uzrasta. Saznajte šta je faringitis i kako se liječi.