Contact US

Šta je faringitis i kako se leči?

Faringitis je veoma često oboljenje kod dece, naročito kod mališana predškolskog uzrasta. Saznajte šta je faringitis i kako se leči.