Contact US

Šta je neophodno da uradimo kako bismo pripremili dijete za vrtić i školu?

I dok ljetni dani bivaju sve kraći, sve smo bliže kraju raspusta i ponovnom polasku u vrtić i u školu. Bezbrižne sunčane dane i puno slobodnog vremena će zamijeniti strožija organizacija dana, više disclipine i obaveza za mališane.