Contact US

Zatvor kod djece

Zatvor kod djece je uobičajena i česta pojava. Tegobe koje se javljaju su vezane za otežano pražnjenje crijeva, a do njih najčešće dolazi zbog ishrane, promjena u sastavu crijevne flore, zbog prelaska sa pelene na nošu i sl. Saznajte kako možete pomoći djetetu.