Contact US

Da li sam trudna?

Znaci i simptomi rane trudnoće nistu uvijek isti kod svih žena. Dok će neke žene osjetiti promjene u svom tijelu veoma brzo, druge neće imati ni jedan simptom. Zbog toga se često postavlja pitanje: Da li sam trudna?