Contact US

Lekarski pregledi i analize tokom trudnoće

Pregledi u trudnoći se u proseku zakazuju na svakih 4-8 nedelja. Takođe, važno je da uradite sve neophodne analize u trudnoći. Saznajte u kom periodu trudnoće je važno da se javite svom ginekologu. 

Redovne lekarski pregledi i analize u trudnoći su deo prenatalne nege. Oni pomažu da vi i beba ostanete zdravi tokom trudnoće i da vodite zdravu trudnoću.  

Neki pregledi i analize u trudnoći se ponavljaju sve do porođaja, dok su drugi karakteristični za određene trimestre trudnoće. Lekarski pregledi uključuju i edukaciju, razgovor i savetovanje o svim važnim aspektima trudnoće. Sa svojim lekarom možete razgovarati o svemu što je za vas važno, a tiče se trudnoće - bilo da je u pitanju ishrana, fizička aktivnost ili nedoumice o porođaju koji je pred vama.  

Praćenje trudnoće podrazumeva: 

 • prvi lekarski pregled u prvom trimestru; 
 • kontrolne lekarske preglede; 
 • ultrazvučni preglede u trudnoći (prvi između 7. i 8. nedelje trudnoće); 
 • analize u trudnoći - krvne slike, glikemije, urina; određivanje krvne grupe, Rh faktora, genetska i druga ispitivanja u zavisnosti od potrebe; 
 • rad na razvijanju zdravih stilova života;  
 • pripremu za porođaj; 
 • podsticanje podrške članova porodice trudnice. 

Prvi lekarski pregled i analize u trudnoći 

Prvi pregled u trudnoći je uzbudljiv događaj za svaku trudnicu. Kako ne biste propustili da pitate sve što biste hteli, savetujemo da pitanja zapišete pre pregleda. Evo šta sve možete očekivati na prvom pregledu u trudnoći:   

 • određivanje starosti trudnoće; 
 • ultrazvučni pregled; 
 • određivanje termina porođaja;  
 • uzimanje važnih podataka (istorija porodičnih bolesti, alergija na lekove, eventualna ginekološka oboljenja); 
 • merenje krvnog pritiska i telesne mase; 
 • pregled štitne žlezde; 
 • pregled nogu u cilju provere proširenih vena i otoka; 
 • klinički ginekološki pregled; 
 • ukoliko nisu rađeni u poslednjih 6 meseci, kolposkopski pregled i Papanikolau test; 
 • analizu vaginalnog sekreta, po potrebi cervikalnog brisa; 
 • otvaranje i popunjavanje lista za kontrolu trudnoće;  
 • analize: broj eritrocita, hemoglobin, glikemija, celokupni urin; 
 • utvrđivanje rizika za gestacijski dijabetes;  
 • utvrđivanje krvne grupe i Rh faktora; 
 • testiranje na HIV; 
 • informisanje i preporuku pregleda Nuhalne brazde ili kombinovanog testa na hromozomopatije 
 • savete i preporuke za ishranu tokom trudnoće, fizičku aktivnost, higijenu, seksualno ponašenje, korišćenje lekova, alkohola… 
 • procenu radne sposobnosti. 

Savetovalište za trudnice 

U cilju zdravstvene zaštite žena tokom trudnoće, pregledi trudnica se obavljaju u savetovalištima gde se one upoznaju sa svime što je važno za trudnoću.  

Neke od najvažnijih preporuka, sa kojima svaka trudnica ima priliku da se upozna u savetovalištu, od svog ginekologa su:  

 • o značaju uzimanja folata. Nizak nivo folata kod majke je faktor rizika za za nastanak oštećenja neuralne cevi fetusa; 
 • o drugim značajnim nutritijentima, vitaminima i mineralima u trudnoći; 
 • sve o održavanju lične higijene, primeni pravilne ishrane, značaju kretanja, pogodnoj odeći i obući; 
 • o redovnij poseti stomatologu i kontroli usta i zuba; 
 • o značaju dojenja za novorođenče i odojče, ali i za zdravlje majke, pravilan razvoj i rast deteta i sve o pripremi dojki i bradavica za dojenje; 
 • o situacijama i zdravstvenim stanjima kada se trudnica mora obavezno obratiti lekaru: npr. pojačan sekret, svrab, otok, vrtoglavica, nesvestica, glavobolja, krvavrenje, oticanje plodove vode… 
 • edukaciju o važnosti posete ginekologu nakon porođaja jednom u toku prvih šest nedelja i još jednom u toku prvih šest meseci; 
 • uticaju rizičnog ponašanja i nezdravih navika na trudnoću; 
 • o psihofizičkoj pripremi za porođaj; 
 • informisanjenje o pravima i zakonskim propisima u vezi sa trudnoćom i materinstvom; 
 • kako smanjiti rizik od zaraze listeriozom, salmonelozom i trihinelozom; 
 • o rizicima intenzivnog bavljenja sportom.  

Kontrolni lekarski pregledi 

Na osnovu preporuka koje daje “Nacionalni vodič zdravstvene zaštite žena u toku trudnoće” Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Srpskog lekarskog društva nakon prvog, preporučuju još 4 obavezna pregleda u trudnoći: u 16. nedelji, u 24. nedelji, u 28. nedelji i u 36. nedelji trudnoće. 

Po potrebi vaš ginekolog će vam zakazivati preglede i češće.  

Pregled i analize u 16. nedelji trudnoće 

Šta možete očekiviti na drugom pregledu u 16. nedelji trudnoće:

 • utvrđivanje starosti trudnoće; 
 • razgovor o opštem zdravlju i toku trudnoće; 
 • merenje krvnog pritiska i telesne mase; 
 • pregled nogu u cilju provere proširenih vena i otoka; 
 • klinički ginekološki pregled; 
 • analize: broj eritrocita, hemoglobin, celokupni urin; 
 • preporuka za tripl test trudnicama koje nisu uradile skrining na hromozomopatije u prvom trimestru; 
 • ukoliko postoji Rh inkompatibilija kontrola titra RhD antitela; 
 • davanje preporuke za stomatološki pregled; 
 • davanje preporuke za pohađanje škole roditeljstva; 
 • savetovanje o higijeni i ishrani
 • procena radne sposobnosti. 

Pregled i analize u 24. nedelja trudnoće 

Na trećem pregledu, u 24. nedelji trudnoće, možete očekivati sledeće:

 • utvrđivanje starosti trudnoće; 
 • razgovor sa trudnicom o zdravlju i toku trudnoće; 
 • merenje krvnog pritiska i telesne mase; 
 • pregled nogu u cilju provere proširenih vena i otoka; 
 • klinički ginekološki pregled;  
 • laboratorijski pregled: celokupni urin; 
 • ukoliko postoji Rh inkompatibilija kontrola titra RhD antitela; 
 • savetovanje o higijeni i ishrani; 
 • davanje preporuke za pohađanje psihofizičke pripreme za porođaj; 
 • procena radne sposobnosti. 

Pregled i analize u 28. nedelji trudnoće  

Kada su u pitanju pregledi i analize u trudnoći, oko 28. nedelje, možete očekivati sledeće:

 • utvrđivanje starosti trudnoće; 
 • razgovor sa trudnicom o zdravlju i o toku trudnoće; 
 • merenje telesne mase; 
 • Roll-over test (merenje krvnog pritiska na boku i u sedećem položaju); 
 • pregled nogu - proširenih vena i otoka; 
 • spoljašnji akušerski pregled; 
 • slušanje srčanih tonova ploda; 
 • analize: broj eritrocita, hemoglobin, glikemija, celokupni urin; 
 • test opterećenja glukozom (OGTT) trudnicama koje su razvile neki od faktora rizika za Gestacijski diabetes mellitus (GDM); 
 • kod Rh inkompatibilije kontrola titra RhD antitela; 
 • savetovanje o higijeni i ishrani; 
 • upoznavanje trudnice sa zakonskim propisima vezanih za materinstvo (o trudničkom bolovanju, socijalnoj zaštiti…) 

Pregled i analize u 36. nedelji trudnoće   

Šta možete očekivati na pregledu u 36. nedelji trudnoće: 

 • utvrđivanje starosti trudnoće; 
 • razgovor sa trudnicom o zdravlju i o toku trudnoće; 
 • merenje telesne mase; 
 • Roll-over test (merenje krvnog pritiska na boku i u sedećem položaju); 
 • pregled nogu u cilju provere proširenih vena i otoka; 
 • spoljašnji akušerski pregled; 
 • slušanje srčanih tonova ploda; 
 • analize: broj eritrocita, hemoglobin, glikemija, celokupni urin; 
 • OGTT za trudnice koje su razvile neki od faktora rizika za GDM; 
 • kod Rh inkompatibilije kontrola titra RhD antitela; 
 • savetovanje o higijeni i ishrani; 
 • upoznavanje trudnice sa zakonskim propisima vezanih za materinstvo 

Ultrazvučni pregledi u trudnoći 

Tokom trudnoće se obično preporučuju 3 do 4 ultrazvučna pregleda, i to u sledećim periodima: 

Tokom pregleda radi se detaljna UZ biometrija ploda, odnosno merenje određenih anatomskih struktura, upoređivanje mera sa standardnim vrednostima za trenutni period trudnoće i procene da li plod veličinom odgovara trajanju trudnoće. Tokom ultrazvučnog pregleda kontroliše se još i: 

 • oblik i veličina glavice; 
 • kičmena moždina;  
 • želudac, bubrezi, srčane komore; 
 • stopala i šake. 

CTG u trudnoći 

CTG je metoda kojom se prate kontrakcije materica i srčani tonovi bebe da bi se procenila trudnoća i stekao uvid u kondiciju ploda. Najčešće se sa njima počinje posle 36. nedelje trudnoće, odnosno ulaskom u 9. mesec. Po potrebi vaš ginekolog vam može preporučiti ovu dijagnostičku  metodu i ranije.

 

Saznajte više o važnim hranljivim materijama u trudnoći!

Pregnatol Active Folate + Vit B12 

Pregnatol DHA

Pregnatol Multi + Active Folate

 

https://www.zdravlje.gov.rs/view_file.php?file_id=702&cache=sr

Poslednje sa bloga

Infekcije disajnih puteva

Infekcije disajnih puteva utiču na normalno disanje. U odnosu na infekcije donjih, infekcije gornjih disajnih puteva se mnogo češće javljaju, a uzrokuju ih uglavnom virusi. Saznajte više.