Contact US

Gubitak čula mirisa - česta pojava kod virusnih infekcija

Gubitak čula mirisa se najčešće javlja kao prolazni poremećaj zbog neke virusne respiratorne infekcije ili alergije. Saznajte šta još mogu biti uzroci i kako da smanjite mogućnost za njegov nastanak.