Želite bebu? Da li folna kiselina pomaže u začeću?

Folna kiselina pripada grupi vitamina B kompleksa, poznatih i po nazivu folati. Saznajte zašto je ona važna u periodu kada pokušavate da zatrudnite.

Želite bebu? Da li folna kiselina pomaže u začeću?

Folna kiselina je zapravo hemijski oblik vitamina B9 i kao takav on se nalazi u suplementima i obogaćenoj hrani. Prirodni oblik vitamina B9 su folati i oni se nalaze u hrani – zelenom lis-natom povrću i voću. Iako je neophodna svima, folna kiselina je naročito značajna u periodu pripreme za trudnoću, ali i tokom same trudnoće.

Kao vitamin koji je rastvorljiv u vodi, ne deponuje se u organizmu, pa je zato neophodno da se unosi hranom i suplementima.

Folna kiselina – obavezna u prevenciji za zdrav razvoj ploda

Kako su istraživanja pokazala, nedostatak folne kiseline može biti faktor rizika za razvoj spine bifide – defekata neuralne cevi kod embriona, kasnije fetusa. Folna kiselina je neophodna za normalan razvoj kičmenog stuba bebe koji zatvara kičmenu moždinu. Usled nedostatka folne kiseline dolazi do rascepa kičmenog stupa i nepravilnog zatvranja kičmene moždine.

Defekt neuralne cevi se javlja na samom početku trudnoće, u periodu kada većina trudnica još uvek ni ne zna da je u drugom stanju. Zbog toga je veoma važno da nivo folne kiseline bude optimalan pri ulasku u trudnoću, već u periodu pripreme za trudnoću.

Istraživanja još pokazuju da optimalni nivo folne kiseline može uticati i na smanjenje rizika za razvoj raznih drugih poremećaja – rascepa usne, rascepa nepca, nekih srčanih mana i preeklampsije, odnosno poremećaja krvnog pritiska kod trudnice.

Da li folna kiselina pomaže da ostanete u drugom stanju?

Jedna studija* je pratila žene koje planiraju trudnoću i pokušavaju da zatrudne 6 meseci. U ispitivanju je učestvovalo 3895 ispitanica koje planiraju trudnoću.
Postojale se dve grupe učesnica. Prvu grupu su činile učesnice koje su redovno uzimale suplemente folne kiseline ili multivitaminske preparate koje je sadrže. Učesnice iz druge grupe nisu uzimale dodatke ishrani u vidu suplemenata folne kiseline.

Kako su rezultati nakon godinu dana pokazali, učesnice koje su uzimale folnu kiselinu su imale za 15% veće šanse da zatrudne u periodu od 12 menstrualnih ciklusa.

Takođe pozitivan učinak folne kiseline na začeće je zabeležen i kod žena koje imaju nere-dovan ciklus, gde je šansa za začećem bila veća u odnosu na drugu grupu za čak 35%. Pri-mena folne kiseline je povećala šanse i kod ispitanica koje su imali kratak ciklus (kraći od 27 dana), za 36%, kao i kod onih koje su imale duži ciklus (duži od 30 dana), za 34%.

Krajnji zaključak je bio da žene koje uzimaju folnu kiselinu imaju veće šanse da zatrudne u pokušajima koji traju 12 meseci, a naročito u slučajevima ukoliko one imaju neredovan, kratak ili dugačak menstrualni ciklus.

Do kada se pije folna kiselina

Osim što je veoma značajna u periodu pripreme za začeće, folna kiselina je veoma korisna i tokom trudnoće.

Na osnovu preporuka Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) preporučuje unos 600 µg folne kiseline dnevno.

Preporučuje se primena 600 µg dnevno 12 nedelja pre planirane trudnoće, tokom cele trud-noće i tokom dojenja.

Koja folna kiselina je najbolja? Razlika između folata i folne kiseline

Pregnatol Active Folate + Vit B12 sadrži folnu kiselinu u prirodnom, aktivnom obliku i to u ob-liku soli folata! Zašticeni naziv ovog aktivnog folata je QUATREFOLIC.

Aktivni oblik folat, je u obliku prirodne glukozaminske soli. Glukozaminske soli se prirodno nalaze i u našem organizmu. Pregnatol Active sadrži i aktivni oblik vitamina B12, neo-phodnog uz aktivni folat za pravilan razvoj ploda.

Folna kiselina i folat su iste aktivne supstance, s tim što je folna kiselina hemijski sintetisana. Folati su soli folne kiseline i u takvom obliku se prirodno nalaze i u namirnicama.

Folna kiselina, kao hemijski, sintetski oblik se slabije apsorbuje i iskorišćava u organizmu, a neke žene je ne mogu iskoristiti uopšte! Potvrđeno je da kod 30 – 50% žena (u zavisnosti od zemlje) uopšte ne dolazi do aktiviranja i iskorišćavanja folne kiseline u organizmu, jer one nemaju enzim koji je aktivira. Sva uneta folna kiselina ostaje da slobodno cirkuliše u krvi, po-tencijalno izazivajući neželjene efekte i za mamu i za bebu.

Prirodni, aktivni folat je već aktivan, nije mu potreban enzim i potpuno se iskorišćava u or-ganizmu.

Zbog toga je najbolje primeniti oblik folne kiseline u kome se ona prirodno nalazi u namirni-cama, odnosno aktivni folat kao što je QUATROFOLIC u Pregnatolu Active uz aktivni oblik vitamina B12.

*https://www.nature.com/articles/ejcn201594

Da li znate

Cink u ishrani

Cink u ishrani

Cink je mineral koji je neophodan kada govorimo o dobrom zdravlju. Zbog toga je veoma važno da ga unosimo dovoljno. Saznajte zašto je sve važan i koja hrana ga sadrži u najvećoj meri.

Saznaj više