Razvoj dece
važnost rane stimulacije za razvoj mozga

Govoreći na regionalnoj konferenciji “Omega-3 masne kiseline za zdrav razvoj novorođenčadi i dece” dr Ranko Rajović, specijalista interne medicine i magistar neurofiziologije, zaposlen na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji i autor NTC programa učenja, je govorio i o greškama koje roditelji čine, a koje usporavaju razvoj mozga i razvoj dece.


On je rekao da roditelji te greške čine nesvesno. Kako je istakao prva važna stimulacija za razvoj mozga i razvoj dece je kontrast. Uprkos tome, roditelji i dalje za žensko dete kada se rodi kupuju roze sobu, a za muško plavu. Zbog toga izostaje važna stimulacija.

Problem u ranoj stimulaciji razvoja dece

Kako pokazuju rezultati PISA testa, deca sa teritorije bivše SFRJ su među onima koji imaju najlošije rezultate u Evropi. Iako deca pokazuju dobro reproduktivno znanje, ono je ipak ispod evropskog proseka. Sa funkcionalnim znanjem ona stoje mnogo slabije.

Među evropskim zemljama Finska ima najbolje rezultate. Inače, zemlje istočne Azije postižu najbolje rezultate na PISA testu. Očigledno da oni imaju nešto čega nema kod nas, veruje dr Rajović.

Kao glavni problem dr Ranko Rajović je navodi da bi to mogao biti izostanak rane stimulacije. Prema njegovim rečima rana stimulacija razvoja mozga i razvoja dece je najvažnija, a mi je iz nekog razloga propuštamo.

Školski sistem se temelji na starim teorijama razvoja dece

Mnoge sposobnosti se razvijaju i pre rođenja deteteta. Najveći potencijal mozga za razvoj sposobnosti koje se tiču jezika, simbola, brojeva je od prve do četvrte godine, a taj period je uveliko prošao kada dete krene u školu. Te sposobnosti nastavljaju da opadaju prema desetoj godini, kada tek u školama počne da se stimuliše kompleksno, apstraktno razmišljanje, rekao je dr Rajović u jednom od svojih predavanja.

Dr Rajović ističe da dete danas nije isto kao i dete pre 60 godina, a da se školski sistem i dalje temelji na teorijama iz sredine prošlog veka.

Razvoj mozga – intelektualne sposobnosti zavise od broja veza između nervnih ćelija

Dete se rađa sa određenim brojem veza među nervnim ćelijama u mozgu koje se nazivaju sinapse. U najranijem periodu života se dešava odbacivanje nepotrebnih sinapsi i početak razvoja novih. Nestanak prvih sinapsi je znak dobrog razvoja mozga. Te sinapse uključuju primitivne reflekse, koji veoma brzo nakon rođenja nestaju.

Razvoj mozga i IQ deteta je briga roditelja

Dr Ranko Rajović je govorio i o tome kako inteligencija nije nasledna, već da je nasledan samo potencijal za razvoj inteligencije, odnosno broj nervnih ćelija.

Mozak koristi oko 30% naše energije i on neće čuvati sinapse koje se ne koriste. Na još jednoj od konferencija na kojima je ranije govorio na pitanje koje sinapse to mozak može da propusti da napravi, dr Rajović je rekao – “mnoge”.

U zemljama srednje Evropi je rađeno testiranje na kome se došlo do rezultata da svako drugo dete ima neki razvojni poremećaj koji se u medicini naziva kortikalni razvojni poremećaj, a u pedagogiji kognitivne razvojne smetnje. Zemlje u kojima je sprovedeno testiranje su: Češka, Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Mađarska.

Kao glavni razlog za to dr Rajović vidi u nedostatku stimulacije razvoja mozga u najranijem uzrastu koja podstiče razvoj neuronskih veza, odnosno sinapsi. O tome, između ostalog, i govori njegova knjiga pod nazivom “IQ deteta, briga roditelja”.

Dr Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Autor je NTC programa ucenja. Radi na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji.Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012).

vesti

Pelargonium – prirodni antibiotik

Pelargonium – prirodni antibiotik

Pre nego što je počeo tradicionalno se koristi za lečenje kašlja, prehlade, iritacija gornjeg respiratornog sistema i drugih bolesti, pelargonium se vekovima unazad koristio u svojoj originalnoj postojbini Africi kao sastojak mnogih prirodnih lekova. Saznajte zašto je pelargonium prirodni antibiotik.

Saznaj više