Nestašica MegaKid Krill-a

Zbog sve većeg korišćenja krilovog ulja za proizvodnju suplemenata omega-3 masnih kiselina, u narednom periodu se očekuje nestašica proizvoda MegaKid Krill. Nestašica će trajati do kraja leta, kada se očekuje ponovno snabdevanje uljem krila.

vesti

Nestašica MegaKid Krill-a

Do nestašice sirovine, odnosno ulja krila dolazi, s vremena na vreme, zbog odgovornog lova i kontrole održivosti krilove biomase u svetskim okeanima. 

Kril održava u životu različite morske životinje

Biomasa račića krila je jedna od najvećih na našoj planeti. Ovaj sićušni rak, prisutan u svim okeanima, ima vitalnu poziciju u morskom lancu ishrane. Kroz milione godina evolucije, krilove bioaktivne komponente i molekuli su održali u životu različite vrste morskih životinja.

Antarktički kril (Euphausia superba) čini procenjenu biomasu od oko 379 000 000 tona, što ga svrastava među vrste sa najvećom ukupnom biomasom.

Stroga kontrola lova na krila

Biomasa antarktičkog krila je pod strogom kontrolom internacionalne organizacije Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), koju čine članovi iz 25 zemalja. 

Ovo je jedinstvena, zvanična organizacija koja je uključena u međunarodno nadgledanje održivosti ulova krila i kontrolu i praćenje zaliha krila. Nikada nije zabeleženo ili najavljeno smanjenje, kao ni opasnost od smanjenja krilove biomase od strane CCAMLR.

Ribolov krila u Antarktiku je jedan od najodrživijih u svetu. Odlikuju ga potpuno transparentne operacije i sertifikacije najvišeg standarda za održivo ribarstvo. U 2016. godini, ribolov krila je dobio najvišu, „A“ ocenu od strane Partnerstva za održivi ribolov kao jedini u svetu zbog lova na biomasu koja je ocenjena da se nalazi „u vrlo dobrom stanju“.

Pre prvog lova, naš dobavljač kontaktira WWF Norvešku kako bi imao otvoren dijalog o tome kako voditi održivi ribolov krila u vodama Antarktika. Njihove povratne informacije se cene na svakom koraku, posebno njihovi podsticaji sertifikacije održivosti od strane Marine Stevardship Council (MSC).

Ekološki odgovoran proizvođač 

Od samog početka naš dobavljač krilovog ulja se obavezao da postanemo ekološki odgovoran proizvođač koji je deo rešenja, a ne problema. To je dovelo do razvoja nove ekološke tehnologije lova. Sa tim se ponosimo!

Eko-lov koristi sistem koji smanjuje broj puta kada se mreža stavlja, raspoređuje i vadi iz vode. Ovim procesom se smanjuje opasnost da se neka druga riba uhvati u mrežu kada se kril vadi na brod.

Zahvaljući eko održivom načinu ribolova (“eko harvesting”), posebno razvijenoj eko tehnologiji proizvodnje, kao i čistoći staništa najčistijih mora na svetu – dobijanje krilovog ulja je jednostavno.

Ulov se hvata mrežama, izvlači se na brodove, krilova masa se zatim presuje, a ulje izvlači (ekstrahuje) pomoću etanola.

Krilovo ulje je neverovatno čisto – ne sadrži toksine, niti teške metale, tako da dodatni porocesi preprade i prečišćavanja nisu potrebni.

Zbog toga je krilovo ulje najčistiji i najzdraviji izvor omega-3 za decu.

Pelargonium – prirodni antibiotik

Pelargonium – prirodni antibiotik

Pre nego što je počeo tradicionalno se koristi za lečenje kašlja, prehlade, iritacija gornjeg respiratornog sistema i drugih bolesti, pelargonium se vekovima unazad koristio u svojoj originalnoj postojbini Africi kao sastojak mnogih prirodnih lekova. Saznajte zašto je pelargonium prirodni antibiotik.

Saznaj više