Virusne infekcije
kliničko ispitivanje dokazalo efikasnost Bimunala u terapiji virusnih respiratornih infekcija

vesti

Virusne infekcije – kliničko ispitivanje dokazalo efikasnost Bimunala u terapiji virusnih respiratornih infekcija

Kliničko ispitivanje, u kome je učestvovao 251 pedijatrijski pacijent je dokazalo efikasnost sirupa primenjenog u prvih 24h od nastanka simptoma za suzbijanje virusnih infekcija.

Ispitivanje je potvrdilo da primena Bimunala:

Curenje nosa

Lečenje virusa kod dece pomoću Bimunala

Curenje iz nosa je bilo redukovano već prvog dana u grupi dece koja je koristila sirup za podizanje imuniteta i suzbijanje virusa, Bimunal. Nakon petog dana skoro 30% dece manje je imalo curenje iz nosa nego u grupi dece koja nije uzimala sirup. Do desetog dana simptom curenja iz nosa je bio redukovan kod 90% dece u grupi koja je koristila Bimunal. Ukupno gledajući, 3 puta manje dece je i dalje imalo curenje iz nosa u grupi koja je koristila sirup u odnosu na grupu dece koja nije koristila sirup.

Lečenje bolnog grla pomoću Bimunala

Bolno grlo je bilo prisutno kao simptom kod sve dece koja su testirana za vreme kliničkog ispitivanja. Deca koja su dobila sirup za podizanje imuniteta Bimunal kao terapiju već prvih dana su počela da osećaju olakšanje. Petog dana u grupi dece koja nije koristila Bimunal više od polovine dece i dalje imalo bolove u grlu, a u grupi koja je koristila sirup ih je bilo samo oko 20% u odnosu na broj sa početka virusne infekcije. Desetog dana deca koja su koristila Bimunal gotovo da uopšte nisu više imala bolno grlo, dok je četvrtinu dece koja ga nisu koristila i dalje bolelo. Procenat redukcije simptoma uz pomoć sirupa je bio čak 97%.

Kašalj kod dece – kako vam Bimunal može pomoći?

Kašalj kod dece je verovatno simptom koji je najdugotrajniji u odnosu na ostale simptome respiratornih infekcija. Ponekad on traje i nekoliko nedelja. Kako su pregledi tokom kliničkog ispitivanja pokazali, Bimunal je uticao i na njegovu redukciju. Broj dece koja kašlju u grupi koja je uzimala Bimunal je bio za 30% manji petog dana u odnosu na drugu grupu. Desetog dana je 2,4 puta dece manje kašljalo, pa je zabeležena redukcija od 70%.

Visoka temperatura kod dece i Bimunal

Povišena temperatura je takođe bila brže snižavana u grupi dece koja je koristila Bimunal. Sva deca koja su imala temperaturu na početku virusne infekcije, petog dana je više nisu imala, zabeleženo je u grupi koja je koristila sirup. U kontrolnoj grupi temperatura je petog dana bila niža, ali još uvek nije bila u normalnom opsegu. Sniženje telesne temperature bilo je statistički značajno veće kod dece na terapiji Bimunalom, 1.03°C u odnosu na 0,5 °C u kontrolnoj grupi.

Primena antipiretika

Primena antipiretika (paracetamola i brufena) je zabeležena u značajno manjem procentu u grupi dece koja je od prvog dana virusne infekcije koristila Bimunal. Već prvog dana u ovoj grupi antipiretici su za 15% korišćeni manje, a petog dana je korišćenje bilo dvostruko manje u odnosu na kontrolnu grupu. Iako su u kontrolnoj grupi više korišćeni antipiretici, telesna temperatura je bila viša kod dece.

Primena lokalnih vazokonstriktora, antihistaminika i antitusika

Primena lokalnih vazokonstriktora, antihistaminika i antitusika, odnosno različitih kapi za nos je već prvog dana virusne infekcije bila manja za 26% u grupi dece koja je koristila Bimunal. U prvih pet dana su oni se primenjivali čak 4x manje u grupi dece na terapiji Bimunalom u odnosu na kontrolnu grupu. Do desetog dana ta terapija je gotovo potpuno bila isključena.

Virusne infekcije i primena antibiotika

Primena antibiotika je zabeležena u mnogo manjem procentu u grupi dece koja je koristila Bimunal tokom trajanja virusne respiratorne infekcije. Dok je u kontrolnoj grupi dece antibiotik petog dana prepisivan očekivano u odnosu na simptome, u grupi koja je koristila Bimunal, antibiotik je korišćen 2,5 puta manje. Desetog dana je upola manje dece koja koriste Bimunal, koristilo i antibiotik.

Tokom trajanja ispitivanja pacijenti su pregledani tri puta – na početku bolesti, petog dana i nakon deset dana. Pri pregledu su uzeti u obzir demografski podaci, težina i visina, istorija bolesti, urađen je fizikalni pregled i laboratorijska analiza za parametre: sedimentacija, krvna slika, CPR. Prva grupa dece je koristila Bimunal od prvog dana, a druga (kontrolna) grupa nije uopšte.

Otvoreno multicentrično kliničko ispitivanje:
Prof. dr Branimir Nestorović, moderator
Prof. dr Kristina Mironska, komoderator
Dr sci. med Katarina Milošević, naučni saradnik, komoderator

Pelargonium – prirodni antibiotik

Pelargonium – prirodni antibiotik

Pre nego što je počeo tradicionalno se koristi za lečenje kašlja, prehlade, iritacija gornjeg respiratornog sistema i drugih bolesti, pelargonium se vekovima unazad koristio u svojoj originalnoj postojbini Africi kao sastojak mnogih prirodnih lekova. Saznajte zašto je pelargonium prirodni antibiotik.

Saznaj više