Dosada je dobra za decu

Iako roditelji često strahuju i čine sve kako njihovoj deci ne bi bilo dosadno, naučna otkrića su dokazala da je dosada zapravo poželjna. Dosada, kao dokolica, vodi ka kreativnosti, a kreativnost ka otkrićima, nekada malim, a nekada i ka onim velikim.

Dosada je dobra za decu

To što ćete naučiti svoje dete da samo odluči  šta će raditi kada mu je dosadno, je možda najbolje što mu možete dati tokom odrastanja.

Dosada podstiče kreativnost

Kako su studije pokazale, ljudi su mnogo kreativniji onda kada im je dosadno. To isto važi i za decu. Najjednostavnije objašnjenje ove tvrdnje je u tome da ljudski um tako funkcioniše. Kada je detetu dosadno, njemu počnu da lutaju misli, ono počne da sanjari, što dalje vodi ka kreativnosti.

Kada dete nema čime da se zabavlja, ono ima priliku da uvežbava svoju maštu. To je dragocena veština koju će razvijati u trenucima dosade. 

Uzevši u obzir promene u profesionalnom i poslovnom okruženju i pretpostavku da će se veliki broj današnje dece baviti profesijama koje još uvek ni ne postoje, činjenica je da oni moraju ovladati veštinama koje će im najviše koristiti. Kreativnost i mašta će im, osim u tome, pomoći i da se lakše adaptiraju na uslove koji se stalno menjaju.

Dosada je dobra za promišljanje i analiziranje

Kada je ljudima, odnosno deci dosadno, njihov mozak se najčeće “okreće” prošlosti i sećanju. To je prilika za sagledavanje i promišljanje nekih postupaka i događaja, koje deci pomaže da izbegnu ponavljanje nekih ranije načinjenih pogrešnih poteza.

Naravno, dete to radi u skladu sa svojim uzrastom i nivoom razvoja mozga, ali taj tok misli se ipak dešava.

Dosada je takođe vrlo značajan element važan za pronalaženje ličnog identiteta. Kada je deci dosadno, ona imaju priliku da ocene svoja iskustva, kao i da razviju svoj lični pogled na svet, što ih čini psihički jačima za kasnije životne izazove.

Dosada motiviše

Većina roditelja je svesno da neće moći stalno da organizuje svaki minut slobodnog vremena svoje dece. Zbog toga je dobro da ona što ranije počnu da se zabavljaju sama.

Jednom kada shvate da mogu sama da se zabave, deca će svaki sledeći put biti sve motivisanija i sve samostalnija. Ostavljaući ih da se dosađuju, roditelji im čine uslugu, jer im omogućavaju da nauče važnu životnu veštinu.  

Dosada omogućava deci da vežbaju donošenje odluka i da pronalaze načine da se zainteresuju za svet koji ih okružuje.

Puštajući decu da se dosađuju, roditelji ih zapravo “nadograđuju” i edukuju. Deca koja imaju prilike da se dosađuju kao mala, izrastaju u odrasle ljude koji su motivisani, rado preuzimaju inicijativu, sigurni su u sebe i zanimljivo su društvo drugim ljudima. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400419.2014.901073
https://www.apa.org/monitor/2013/07-08/dull-moment
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674634633

vesti