DHA utiče i na pažnju i povećanu koncentraciju kod dece

Medicinski je pokazano da DHA, kao glavna strukturna komponenta mozga, utiče na razvoj mozga, mentalnih i kognitivnih funkcija, uključujuči i pažnju i koncentraciju kod dece.

vesti

DHA utiče i na pažnju i povećanu koncentraciju kod dece

U skladu sa medicinskim otkrićima suplementacija DHA preporučuje se deci koja imaju problem sa poremećajem pažnje, jer je pokazano da smanjuje poremećaj pažnje, da su deca boljeg raspoloženja, bolje pamte i koncentaracija je na višem nivou.