CRNA ZOVA I NJENO DEJSTVO NA VIRUSE

Kako su studije tokom poslednjih nekoliko godina prikazale, ekstrakt ploda crne zove ima neverovatanu delotvornost na viruse.

CRNA ZOVA I NJENO DEJSTVO NA VIRUSE

Naime, naučna istraživanja prikazala su kako ekstrakt ploda zove može da deluje tako što sprečava ulazak virusa u ćeliju, pritom aktivirajući imunski sistem da adekvatno odgovori. Studije su pokazale da zova svojim dejstvom može da blokira replikaciju virusa, čak i nakon ulaska virusa u ćeliju i to u različitim stadijumima virusne infekcije.

NAUKA POKAZALA MEHANIZAM DEJSTVA CRNE ZOVE NA VIRUSE

Prema jednoj od najnovijih studija* objavljenoj u američkom stručnom magazinu pod nazivom Journal of Functional Foods, dokazano je da komponente ploda crne zove mogu direktno da deluju na virus i to na dva načina:

1. Ekstrakt ploda zove može da spreči vezivanje virusa za ćeliju.
Komponente ploda zove sprečavaju vezivanje virusa za ćeliju na dva načina – direktno i indirektno.

• Direktno – blokiranjem proteina kojima se virusi ‘’kače’’ za ćeliju, ali i onih proteina koji omogućavaju ulazak virusa u ćeliju.

• Indirektno – stimulacijom produkcije određenih „ćelijskih glasnika“, koji imaju ulogu u koordinaciji različitih vrsta ćelija imuniteta za što bolji odgovor na ulazak virusa u organizam.

2. Ekstrakt ploda zove sprečava razmnožavanje virusa u ćeliji
Pokazano je da određene komponente ekstrakta ploda zove, još efikasnije sprečavaju da se virus u ćeliji dalje razmnožava. Pokazano je da ekstrakt ploda zove inhibira enzim neophodan za razmnožavanje virusa u ćeliji, i njegovog izlaska iz ćelije, kako bi se on dalje širio.

Svojim direktnim svojstvom koje ispoljava u ranoj fazi virusne infekcije, crna zova može da blokira ključne virusne proteine odgovorne za vezivanje za ćelije, ali i za ulazak u ćelije domaćina. Blokiranjem virusnog ciklusa u prvim fazama, rastu šanse da se virus stopira.
Ekstrakt ploda crne zove deluje indirektno tako što aktivira zdrav imunski sistem da proizvodi više infamatornih citokina i na taj način omogućava efikasniji odgovor na virusnu infekciju.

Da li znate

Cink u ishrani

Cink u ishrani

Cink je mineral koji je neophodan kada govorimo o dobrom zdravlju. Zbog toga je veoma važno da ga unosimo dovoljno. Saznajte zašto je sve važan i koja hrana ga sadrži u najvećoj meri.

Saznaj više