DHA UTJEČE I NA PAŽNJU I POVEĆANU KONCENTRACIJU KOD DJECE

Medicinski je pokazano da DHA, kao glavna strukturna komponenta mozga, utječe na razvoj mozga, mentalnih i kognitivnih funkcija, uključujući i pažnju i koncentraciju kod djece.

DHA UTJEČE I NA PAŽNJU I POVEĆANU KONCENTRACIJU KOD DJECE

U skladu s medicinskim istraživanjima suplementacija DHA preporučuje se djeci koja imaju problem s poremećajem pažnje, jer je pokazano da smanjuje poremećaj pažnje, da su djeca boljeg raspoloženja, bolje pamte i koncentaracija je na višem nivou.

vesti