Pitanja i odgovori

Pošaljite nam pitanje
Pitanje

Da li se PROBIVAL + C + Zn upotrebljava istovremeno sa antibioticima?

Odgovor

Jedna od ključnih prednosti PROBIVAL + C + Zn je što ne sadrži probiotsku bakteriju, već probiotsku gljivicu Sacharomyces boulardi. Antibiotici ne deluju na ovu probiotsku kulturu, pa se koristi istovremeno sa svim antibioticima, kao najefikasniji probiotik u terapiji akutne dijareje izazvane antibiotikom.

PROBIVAL + C + Zn štiti crevnu floru tokom terapije antibioticima i sprečava mogućnost pojave dijareje izazvane antibioticima.

Antibiotici pored njihovog korisnog dejstva na patogene mikroorganizme uništavaju i dobroćudne bakterije. Na taj način mogu da poremete prirodnu ravnotežu u crevima, usled čega dolazi do pojave čestih dijareja. Preporučuje se primena PROBIVAL + C + Zn uvek uz terapiju antibioticima.