Pitanja i odgovori

Pošaljite nam pitanje
Pitanje

Da li PROBIVAL + C + Zn može da se uzima sa hranom?

Odgovor

PROBIVAL + C + Zn možete uzimati i pre i posle obroka potpuno nesmetano.