O nama

4U Pharma GMBG grupa

Glavna kancelarija 4U Pharma nalazi se u Švajcarskoj. Ona je odgovorna za finansijske investicije, tehnički, tehnološki i medicinski razvoj proizvoda i kontrolu finansijskog poslovanja kompanije.

Proizvodi 4U Pharma registrovani su i prodaju se u dvanaest zemalja Evrope.

Na određenim tržištima registrovane su predstavništva, koja su u vlasništvu Švajcarske kompanije, dok na ostalim tržištima 4U Pharma posluje preko svojih partnera. Na svim tržištima na kojima trenutno poslujemo putem našim kompanija ili kod partnera (distributera) zaposleni su predstavnici 4U Pharma.

Proizvodni pogoni za naše proizvode nalaze se u zemljama Evropske unije. Takođe, po jedan proizvodni pogon se nalazi u Izraelu i u Južnoj Koreji.

4U Pharma GMBH – O nama

4U Pharma je Švajcarska kompanija, posvećena težnji da najkvalitetnije proizvode učini dostupnim i prilagodi ih potrebama naših porodica i naše dece.

Naši proizvodi su premium proizvodi u svojoj kategoriji, visokog kvaliteta, potpuno bezbedni za primenu kod naših najmlađih i najosetljivijih pacijenata – novorođenčadi i odojčadi!

Ono što je još važnije – oni imaju svrhu.

U svim državama u kojima poslujemo kredibilni smo partner nacionalnih Udruženja pedijatara i Udruženja neonatologa, i sarađujemo na zajedničkim projektima sa jednim ciljem – da obezbedimo dobrobit za našu decu.

Prepoznati kao partner od poverenja, 4U Pharma proizvodi su u svim zemljama preporučeni od strane udruženja i relevantnih državnih institucija, kao što je Ministarstvo zdravlja. Takođe, u većem broju država proizvodi su ušli u nacionalne preporuke Udruženja neonatologa, pedijatrijatra, Ministarstva zdravlja kao i ekspertskih grupa.

Kvalitet i proizvodni pogoni

4U Pharma je svesna koliko su osetljivi korisnici njenih proizvoda u najranijem životnom dobu i u proizvodnji ne pravi nikakve kompromise oko kvaliteta sirovina od kojih se proizvode.

Zakonom su propisani posebni, rigidniji zahtevi za kvalitet proizvoda za novorodjenčad, a kvalitet naših proizvoda potvrdjen je sertifikatom kvaliteta akreditovane EU labaratorije, kao i dodatnih kontrola nacionalnih labaratorija u zemljama u kojima poslujemo. Sertifikat kvaliteta prati svaku proizvedenu seriju proizvoda prilikom uvoza u zemlju za koju je namenjen.

Proizvodni pogoni posluju po najvišim standardima kvaliteta koje propisuje Evropska unija i shodno tome vrše kontrolu svih ulaznih materijala i sirovina, procesnu kontrolu u toku proizvodnje, i kontrolu gotovog proizvoda.

Proizvodi se proizvode u pogonima koji su registrovani i sertifikovani u skladu sa svim standardima propisanim od strane Evropske unije. Sertifikati se dostavljaju nadležnim institucijama i bez njih registracija i uvoz nisu mogući u bilo kojoj zemlji.

Naša ideologija

Naš cilj je da kreiramo i ponudimo najkvalitetnije prirodne proizvode za decu i porodice, koristeći ekspertizu i znanje medicinske i herbalne nauke, priznatih svetskih naučnika koji učestvuju u procesu kreiranja i razvoja proizvoda, naprednih i inovativnih proizvodnih tehnologija, korišćenja sastojaka najvišeg kvaliteta i konačno, testirajući proizvod u svakoj fazi kroz kliničke studije, kako bi potvrdili efikasnost u prevenciji i lečenju oboljenja.

Priroda i odgoj je ono čemu je 4U Pharma posvećena.

Mi duboko verujemo da se sve ono što nam je potrebno kao hrana ili lek, raste i može se pronaći u našem prirodnom okruženju (u prirodi).

Želimo da edukujemo naše korisnike o potencijalu prirode u službi medicine, zdravih navika u ishrani kao preduslovu za zdrav život.

Naša misija je da podstičemo saradanju svih relevantnih faktora koji utiču na razvoj dece – od roditelja, porodice I prijatelja, do zdravstvenih eksperata i pedagoga.

4U Pharma razume značaj razvoja fizičkih, socijalnih, kognitivnih i emocionalnih veština u najranijem detinjstvu, kao preduslova za kvalitetan životu u odraslom dobu.

Naša ambicija je da inspirišemo pojedince i društvo da kreira okruženje koje ima pozitivan uticaj na razvoj dece.

Mi postojimo da bi gradili temelje detinjstva kao preduslov za sreću u odraslom dobu.

4U Pharma veruje da naša zajednička ljubav, briga i znanje cele zajednice, kreira zdrav razvoj i sreću deteta.

Delimo ideju Nelsona Mandele kroz ovu misao:
“Edukacija je najmoćnije oružje koje možemo koristiti da promenimo svet na bolje.”

4U Pharma donira 10% godišnjeg profita od zvaničnog prijavljenog bilansa kompanije, koji se podnosi nacionalnim finansijskim institucijama, za društveno vredne projekte usmerene edukaciji ljudi u različitim oblastima delovanja.

Duboko verujemo da kroz edukaciju ljude možemo učiniti srećnim, zdravim i zadovoljnim sa pozitivnim pristupom životu, ispunjenim svrhom i smislom.

Proces aplikacije za ove fondove je veoma lak uz sledeće zahteve:

Datumi za apliciranje

Kontakt mejl

office@4youpharma.com