ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Испратете ни прашање
Прашање

Која е улогата на цинкот во терапијата на дијареја?

Одговор

Цинкот се препорачува како задолжителна суплементација во терапијата на акутна дијареја, со орална рехидратација и пробиотици, бидејќи клинички е докажано дека стимулира регенерација на цревната слузница и влијае на ублажување на симптомите на дијареја и го скратува времетраењето на дијарејата.