ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Испратете ни прашање
Прашање

Кои се индикациите за употреба на DHA Оmega кај новороденчиња?

Одговор

DHA омега-3 масната киселина е важна структурна компонента на мозокот, нервните келии и мрежницата на окото. DHA сочинува 97 % од сите омега-3 масни киселини во мозокот и 93 % од сите омега-3 масни киселини во ретината. Растот и развојот на мозокот кај детето е најинтензивен во последното тримесечје од бременоста (мозокот расте 260 %) и во првата година од животот (мозокот расте 175 %).
DHA омега-3 масната киселина во доза од 100 mg дневно од осмиот ден од раѓањето до крајот на третата година е важна за развој на мозокот, когнитивните и менталните функции, како и за нормален развој на видот.