ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

Испратете ни прашање
Прашање

Дали PROBIVAL + C + Zn се употребува истовремено со антибиотици?

Одговор

Една од клучните предности на PROBIVAL + C + Zn е што не содржи пробиотска бактерија, туку пробиотска габа Sacharomyces boulardi. Антибиотиците не дејствуваат на оваа пробиотска култура, па се користи истовремено со сите антибиотици, како најефикасен пробиотик во терапија на акутна дијареја предизвикана од антибиотик.
PROBIVAL + C + Zn ја штити цревната флора во текот на терапијата со антибиотици и спречува можност за појава на дијареја предизвикана од антибиотици.
Антибиотиците и покрај нивното корисно дејство на патогени микроорганизми ги уништуваат и добрите бактерии. На тој начин можат да ја нарушат природната рамнотежа во цревата, по што доаѓа до појава на честа дијареја. Се препорачува употреба на PROBIVAL + C + Zn секогаш со терапија со антибиотик.