DHA ВЛИЈАЕ НА ВНИМАНИЕТО И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА КАЈ ДЕЦАТА

Медицински е покажано дека DHA,како главна структурна компонента на мозокот,има влијание во развојот на мозокот, менталните и когнитивни функции, вклучувајќи го и вниманието и концентрацијата кај децата.

DHA ВЛИЈАЕ НА ВНИМАНИЕТО И ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИЈАТА КАЈ ДЕЦАТА

Во согласност со медицинските откритија суплементацијата со DHA се препорачува кај деца кои имаат проблем со нарушување на вниманието, бидејќи е покажано дека го намалува нарушувањето на вниманието, дека децата се со подобро расположение, подобро памтење и дека концентрацијата е на  повисоко ниво.

Вести