Пеларгониум – најиспитувана билка со најмногу клинички докази во лекување на вирусни респираторни инфекции

Pelargonium sidoides (Јужноафрикански пеларгониум, Umckaloabo) е билка што цвет потекнува од Африка, а ја краси преубав цвет со необична лила – црвена боја.

Пеларгониум – најиспитувана билка со најмногу клинички докази во лекување на вирусни респираторни инфекции

Благодарение на доказите кои ги покажаа бројните студии, денес Пеларгониумот во земјите на западна Европа е регистриран како лек за терапија на инфекции на респираторните патишта.

Cochrane, како најрелевантен во проценка на сумирани резултати од клинички студии, даде позитивен заклучок на основа на 10 студии:Пеларгониумот е ефикасен во лекување и намалување на симптомите на акутен риносинузитис, настинка, акутен бронхитис и синузитис.

На основа на бројните клинички студии кои се врзани за дејството и ефикасноста на Пеларгониумот, потврда за дејството дадоа и водечките европски институции:

Традиционален лек

Иако во Африка се користи векови наназад, лековитите својства на Пеларгониумот прв пат се претставени во Велика Британија во 1897 година. Лековитите својства на билката во Европа ги претставил Чарлс Хенри Стивенс (Charles Henry Stevens). Тој всушност го открил дејството на билката на туберкулоза, па оваа билка се зема како прв лек за туберкулоза, во тоа време во Велика Британија била позната како “лекот на Стивенс”.

Традиционално се користи од 19 век за лекување на кашлица, настинка, иритација на горниот респираторен систем, туберкулоза, гастроинтестинален систем.

Како состојка на сирупот Virantо Forte се користи стандардизиран екстракт од корен на Пеларгониум.

Viranto Forte  со Пеларгониум во својот состав е наменет за деца постари од 1 година за терапија на настинка и грип, односно терапија на вирусни инфекции на горните респираторни патишта:

Studije i izvori:

Haidvogl M, Heger M. (2007) Treatment effect and safety of EPs® 7630-solution in acute bronchitis in childhood: report of a multicentre observational study. Phytomedicine.;14 Suppl 6:60–64.

H. Matthys, W. Kamin, P. Funk, M. Heger. (2007) Pelargonium sidoides preparation (EPs® 7630) in the treatment of acute bronchitis in adults and children. Phytomedicine.14 Suppl 6:69–73.

Timmer, J. Günther, G. Rücker, E. Motschall, G. Antes, W.V. Kern. (2008) Pelargonium sidoides extract for acute respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. (3):CD006323.

T.B. Agbabiaka, R. Guo, E. Ernst (2008) Pelargonium sidoides for acute bronchitis: A systematic review and meta-analysis. Phytomedicine (15); 378–385.

H. Kolodziej. (2011) Antimicrobial, Antiviral and Immunomodulatory Activity Studies of Pelargonium sidoides in the Context of Health Promotion Pharmaceuticals. 4, 1295-1314.

T. Patiroglu, A. Tunc, H.E. Gungor, E. Unal (2012) The Efficacy of Pelargonium sidoides in the Treatment of Upper Respiratory Tract Infections in Children With Transient Hypogammaglobulinemia of Infancy. Phytomedicine, 19 (11), 958-61.

V.G. Lizogub, D.S. Riley, M. Heger. (2007) Efficacy of a Pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Explore (NY). 3(6):573-584.

H. Matthys, W. Lehmacher, A. Zimmermann, J. Brandes, W. Kamin. (2016) EPs 7630 in acute respiratory tract infections – a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. J Lung Pulm Respir Res.3(1):00068.

K. Mejkal, V. Rjakšova. (2016) Use of plant extracts as an efficient alternative therapy of respiratory tract infections. Čes. slov. Farm. 65, 139–160.

D. Careddu, A. Pettenazzo (2018) Pelargonium sidoides extract EPs 7630: a review of its clinical efficacy and safety for treating acute respiratory tract infections in children. International Journal of General Medicine. (11); 91–98

EMA/HMPC/444251/2015  05 June 2018 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Assessment report on Pelargonium sidoides DC and/or Pelargonium reniforme Curt., radix. Based on Article 16d (1), Article 16f and Article 16h of Directive 2001/83/EC (traditional use).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24146345/

Вести