Лето е- дали на децата им е потребен витамин Д3? Babytol DHA Omega или Babytol D3 + DHA Omega во текот на летните месеци?

Витаминот D3 е неопходен на секое дете за правилен раст и развој на коските и запчињата и тоа од првите денови по раѓање.

Лето е- дали на децата им е потребен витамин Д3? Babytol DHA Omega или Babytol D3 + DHA Omega во текот на летните месеци?

А дали сте знаеле дека го нарекуваат уште и “витамин на сонцето”? Тоа е бидејќи под влијание на сончевите зраци, неактивниот облик на витамин D, преминува во активен – витамин D3.

Дознајте дали се препорачува примена во текот на летните месеци.

Многу родители, токму поради тоа што им е познато влијанието на сонцето на витаминот D, имаат дилема дали треба да користат препарати кои го содржат во текот на летниот период.

Секојдневниот внес 100 mg DHA омега-3 масни киселини од самото раѓање  преку препаратот Babytol DHA Omega или  Babytol D3 + DHA Omega, освен што помага здрав раст и развој, го намалува и ризикот за појава на алергија, дебелеење, кардиоваскуларни и други заболувања во текот на растењето и во покасната доба, покажаа студиите.

Поради тоа и се препорачува примена од раѓање. За деца до навршена трета година се препорачува Babytol D3 + DHA Omega во текот на есените и зимските месеци, а во текот на пролетните и летните Babytol DHA Omega.

Меѓутоа, во некои случаи сепак треба да се применува D3, односно Babytol D3 + DHA Omega и во текот на летните месеци:

Вести